Title
×
Matematika
close

Nekaj o meni:


Moje ime je Borut Bukovnik, in po izobrazbi sem elektrotehnik-elektronik. Kljub temu, da me elektronika zanima sem našel še večje zanimanje, in to je izdelava spletnih strani, in tudi malo programiranja.

Kar nekaj časa nazaj me je začelo zanimati programiranje, in dobil sem ogromno željo po izdelavi programa za naključna števila (loterija emoji_emotions). Prijatelji programerji, so ves čas govorili o C#, in sem poskušal izdelati brez vsakega znanja, program naključnih števil. Razumljivo, da mi ni šlo, ampak ustavilo me ni emoji_emotions. Brskati sem začel po spletu, in našel nek program za naključna števila, napisan v Python-u. Seveda, če ne bi bil jaz, ga nebi preizkusil. Naložil sem si Python in napisal (prepisal) kratek program in voila, izpisal mi je 7 števil.

Ker mi je bilo super zanimivo, prepisovanje iz spleta mislim, sem se odločil da grem na tečaj. Vpisal sem se na tečaj (na mojeznanje.si) in tako se je začelo. Kmalu sem spoznal še druge stvari, med njimi tudi HTML, in ker me je tako navdušil, je to še danes moje prvo zanimanje, kljub izobrazbi. Tako sem dokončal tečaje za Python, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery in druge.

Ker hodim v službo mi preostane malo časa za izdelavo spletne strani in ostalega, vendar pa boste na moji spletni strani našli vse, kar sem jaz odnesel od tečajev. Na tej spletni strani so v bistvu zapiski skozi moje šolanje. Še vedno se učim, in upam da bo v prihodnosti to moj poklic.

Hvala za obisk in srečno!

close

C# Vadnica

C# je programski jezik, ki ga je razvil Microsoft, in deluje na .NET Framework. Uporablja se za razvoj spletnih, namiznih in mobilnih aplikacij, za razvoj iger in tako naprej. Za programiranje bom uporabljal program Rider, in kot prvo bom opisal kako sploh začnemo delati z njim. Ker pa je to programski jezik, ki kot že rečeno, ga je razvil Microsoft, in ponuja tudi orodje za delo, ki se imenuje Visual Studio, bom opisal kako sploh z njim začeti.

C# Vadnica

Za začetek si oglejmo Visual Studio namestitev in prvi program ZdravoSvet v Rider. Kodo lahko vpišete in preizkusite v C# online compiler-ju (slo. spletni prevajalnik za C#) .NET Fiddle.

Komentar

Komentiranje je dobrodošlo v vsakem programskem jeziku, kjer si lahko zapisujemo potek našega dela, naj bo to za delo v timu ali, če delamo sami. Po določenem času bomo pozabili kaj smo delali, in komentarji so v teh trenutkih dobrodošli. Lahko se uporabijo tudi, za preprečitev izvršbe pri preizkušanju alternativne kode. Enovrstični komentarji se začnejo z dvema poševnima črtama //. Vse kar je vpisano med ti dve poševni črti in koncem vrstice, ne bo izvedeno, ker program to sprejme kot komentar. Komentar je lahko nad ali zraven kode, paziti moramo samo na //.

  // KOMENTAR
  Console.Write('Pozdravljen, svet!');
  Console.Write('se izpiše v isti vrstici!'); // KOMENTAR
  

Več vrstični komentar pa se začne z /* in konča z */. Vse kar je vpisano med tema znakoma bo ignoriralo.

  /* to je več vrstični komentar, ki seveda
  ne bo prikazan, to je samo za nas in naš
  tim, da si lahko zapisujemo razne podatke */
  Console.WriteLine('Pozdravljen, svet!');
  Console.WriteLine('Kar bom vpisal tukaj, se bo izpisalo v konzoli in v novi
            vrstici.');
  // KOMENTAR
  Console.Write('Pozdravljen, svet!');
  Console.Write('se izpiše v isti vrstici!'); // KOMENTAR
  

WriteLine in Write

Najpogostejša metoda izpisa v C# je WriteLine(), ampak lahko uporabimo tudi Write() metodo. Razlika je v tem, da metoda WriteLine() vsakič izpiše besedo v novi vrstici, medtem ko metoda Write() vse izpiše v eni vrstici.

C#
  using System;

  namespace WriteLine_in_Write
  {
    internal static class Program
    {
      private static void Main()
      {
        Console.WriteLine("Pozdravljen, svet!");
        Console.WriteLine("Kar bom vpisal tukaj, se bo izpisalo v konzoli in v novi vrstici.");
        Console.WriteLine(); // prazno vrstico sem dodal samo zaradi vzgleda, da ni vse na kupu
        Console.Write("Pozdravljen, svet!");
        Console.Write("se izpiše v isti vrstici!");
      }
    }
  }
      
C# Console
  C# console: starting
  Pozdravljen, svet!
  Kar bom vpisal tukaj, se bo izpisalo v konzoli in v novi vrstici.

  Pozdravljen, svet!se izpiše v isti vrstici!
  Process finished with exit code 0.
      

ReadLine

Console.WriteLine() uporabljamo za izpis vrednosti, za vpis oziroma vnos uporabnika uporabili Console.ReadLine() V primeru si bomo ogledali kako vnesemo svoje uporabniško ime, ki se bo shranilo v spremenljivki ime, ta vrednost se nam bo potem izpisala.

C#
  using System;

  namespace read_line
  {
    internal static class Program
    {
      internal static void Main()
      {
        // vpišem ime in pritisnem tipko Enter
        Console.WriteLine("Mi poveš kako ti je ime:");

        // naredil bom spremenljivko string in v konzoli dobili možnost vpisa
        // uporabnika
        string ime = Console.ReadLine();

        // vpišem starost in pritisnem tipko Enter
        Console.WriteLine("Povej mi še koliko si star:");

        // vpis števila
        string stevilka = Console.ReadLine();

        // rezultatu, torej številki ki jo vpišem prištejem 1 leto
        int st = Convert.ToInt32(stevilka);
        st += 1;
        string novoStevilo = st.ToString();

        // izpisal bom vse vnose v konzoli
        Console.WriteLine("Tvoje ime je: " + ime + ", " + "star si " + stevilka
          + " " +"let!" + " " + "Čez leto dni boš imel " + st + " let!");
      }
    }
  }
  
C# Console
  C# console: starting
  Mi poveš kako ti je ime:
  Borut
  Povej mi še koliko si star:
  47
  Tvoje ime je: Borut, star si 47 let! Čez leto dni boš imel 48 let!

  Process finished with exit code 0.
      

Type Casting

Type Casting je dodelitev vrednosti ene vrste podatkov drugi. Poznamo dve vrsti type casting-a, to sta Implicit casting (samodejno) in Explicit casting (ročno). Dodatna možnost pa je pretvarjanje podatkov.

Implicit casting

(slo. Avtomatsko oddajanje) se opravi samodejno pri prenosu vrste manjše velikosti na vrsto večje velikosti: char -> int -> long -> float -> double.

C#

  using System;

  namespace Implicit_Casting
  {
    public static class Program
    {
      public static void Main(string[] args)
      {
        int primer = 73;
        double demo = primer;
        Console.WriteLine(primer);
        Console.WriteLine(demo);
      }
    }
  }
      
C# Console
  C# console: starting
  73
  73

  Process finished with exit code 0.
      
Explicit casting

Explicit casting (slo. ročno oddajanje) je potrebno opraviti ročno, tako da tip postavimo v oklepaje pred vrednostjo: double -> float -> ling -> int -> char.

C#
  using System;

  namespace Explicit_casting
  {
    public static class Program
    {
      public static void Main(string[] args)
      {
        double demo = 49.37;
        int primer = (int) demo;
        Console.WriteLine(demo);
        Console.WriteLine(primer);
      }
    }
  }
      
C# Console
  C# console: starting
  49,37
  49

  Process finished with exit code 0.
      
Data Conversion

Data conversion pretvarja podatke z uporabo vgrajenih metod (ang. Build-in functions), kot so Convert.ToBoolean, Convert.ToDouble, Convert.ToString, Convert.ToInt32 (int) in Convert.ToInt64 (long). Zakaj sploh pretvorba? Velikokrat sicer ni nobene potrebe po pretvarjanju vrst, ampak včasih je, zato si bomo ogledali na primeru.

C#
  using System;

  namespace Type_conversion_methods
  {
    internal static class Program
    {
      private static void Main(string[] args)
      {
        int primer = 56;
        double demo = 99.11;
        bool bul = true;

        Console.WriteLine(Convert.ToString(primer));
        Console.WriteLine(Convert.ToDouble(primer));
        Console.WriteLine(Convert.ToInt32(demo));
        Console.WriteLine(Convert.ToString(bul));
      }
    }
  }
      
C# Console
  C# console: starting
  56
  56
  99
  True

  Process finished with exit code 0.